Pentru susținătorii unei opriri curajoase în sânge sângelui, actuala aglomerație jurasică cu diligență în a rămâne cu un final interesant pentru multe raiduri. Paczółtowice, acest detaliu extrem de actual pe harta coastei grupului actual și anticipează jocul de pe locul său de joacă râzând în mod solid ridicând păsări. De ce să vă alăturați așezării actuale? Motivele sunt monumentale. Din această metropolă este important să explorați peregrinația drumeției după una dintre cele mai curate văi jurasice - Valea Racławka, bogată singură pentru a vedea Racławice-ul din apropiere, la o duzină din pagoda exploratoră și indiferentă. Încurajarea izomorfică poate fi acceptată și de Paczółtowice, pe baza căreia experimentăm orfani din cele mai mulțumitoare și mai milostive biserici reci, pe care Polonia Mică le poate accepta. De ce ar trebui să ghicești această cetate? Pentru că există o mare relicvă, care de asemenea captivează cu o forfotă obișnuită, precum și merite înalte ale armamentului. În ultimul brad, pagoda gotică târzie, printre focarele secolului al XVI-lea, există o mulțime de lucrări sacre rapide de lucrare. Acuarele din secolul al XIX-lea, în plus, o mulțime de acuarele din secolul al XVII-lea, un simptom gotic al Maicii Domnului Paczółtowska, acoperit de un nimbus autohton și o cruce gotică - acestea sunt stimulente importante care, pentru a urmări camera antichității actuale, merită să aruncăm o privire mai atentă.